Anuga 2021

Anuga jest idealnym miejscem do spotkań dla wszystkich istotnych grup docelowych z branży detalicznej, handlowej i gastronomicznej. Wiodące na świecie targi branży spożywczej i napojów gromadzą 169 653 odwiedzających z 201 krajów.